Tel:+ 381 11 4059579 Mob:+381648734757 Adresa: Centar za poslovne edukacije Bulevar Mihajla Pupina 10Z/123

Poslovne edukacije

U Našoj ponudi su poslovne edukacije i sledeći poslovni kursevi:

– POSLOVNE KOMUNIKACIJE NA ENGLESKOM, NEMAČKOM ILI NEKOM TREĆEM JEZIKU
– MODERNIH TEHNOLOGIJA I POSLOVNE PRIMENE RAČUNARA
– KNJIGOVODSTVA I RAČUNOVODSTVA
– PRIPREME TENDERSKE DOKUMENTACIJE
– TRANSFERNE CENE, MEĐUNARODNO OPOREZIVANJE, POREZI PO ODBITKU,
   IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
– POMOĆ ADVOKATA OKO UGOVORA
– POSLOVNOG OFFICE MANAGERA
– OBUKE STUDENATA I UČENIKA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA

*GRUPNA I POJEDINAČNA NASTAVA