Tel:+ 381 11 4059579 Mob:+381648734757 Adresa: Centar za poslovne edukacije Bulevar Mihajla Pupina 10Z/123

ENGLESKI JEZIK ZA PRAVNIKE  
LITERATURA: Legal English, audio cd, dodatni materijali  
FOND ČASOVA: napraviti naknadno  
TEMPO RADA: u blokovima vikendom  
PREDAVAČI: Profesori engleskog sa odredjenim poslovnim iskustvom  
PROGRAM KURSA-KRATAK OPIS: Opšti deo,kompanijsko pravo,ugovori,prodaja dobara i usluga  
OBLASTI RADA: Opšti deo:  
  Pravni sistemi  
  Zakonski i podzakonski akti  
  Vrste sudova  
  Dokumenta i uloge  
  Latinski jezik  
  Kompanijsko pravo:  
  Formiranje kompanija  
  Dokumentacija  
  Funkcije u kompaniji  
  Kapitalizacija  
  Prava deoničara  
  Upravljanje i nadzor  
  Promene u kompanijama  
  Restruktuiranje kompanija  
  Ugovori:  
  Formiranje ugovora  
  Različiti oblici ugovora  
  Ugovorne klauze  
  Elektronski ugovori  
  Kršenje ugovora  
  Nadoknada štete po ugovorima  
  Prenos ugovora  
  Prava trećih lica  
  Prodaja dobara i usluga:  
  Zakonska regulativa  
  Nekretnine i pokretna imovina  
  Intelektualna svojina  
  Hartije od vrednosti  
  Transakcije  
  Dužničko poverilački odnosi  
CENA: