Tel:+ 381 11 4059579 Mob:+381648734757 Adresa: Centar za poslovne edukacije Bulevar Mihajla Pupina 10Z/123

Lean menadžment

Lean metodologija (engl. vitak, vitko preduzeće)  je prepoznata kao metoda upravljanja i vođenja preduzeća na način da se analiziraju procesi u poslovanju i putem lean alata pronalaze nova rešenja u poslovanju. U fokusu lean-a jesu zaposlenici, procesi, proizvodi, usluge i tok informacija. Primenom tek nekoliko osnovnih lean alata (5S, mapiranje toka vrednosti, vizuelni menadžment, 7 + 1 vrsta otpada, kaizen) postižu se značajne promene u preduzeću: smanjenje dokumentacije i birokratije, poboljšanje načina unosa podataka i saradnje sa drugim odeljenjima, smanjenje potrebnog vremena za izvršavanje određenog posla, povećanje tačnosti dokumenata, eliminisanje zastoja radi nedostatka informacija, praćenje tržišta i pronalaženje novih načina pristupa kupcima, bolja kontrola kreditnih limita i naplate potraživanja od kupaca, projektni prioriteti, usmeravanje prema on line i seamless flow rešenjima, analizom zaliha se smanjuje nivo zaliha, uvode minimalne i maksimalne količine narudžbe, sigurnosni nivo zaliha, kanban sistem naručivanja, sistem standardnih dobavljača i sl.

Po početku implementacije lean-a u preduzeće, u prvih nekoliko meseci smanjenje troškova je minimalno 15% u svim odeljenjima radi uvođenja 5S alata (smanjenje zaliha, smanjenje materijala, racionalizacija poslovanja, kombinovanje aktivnosti). Uvođenjem mapiranja procesa dodatno se smanjuju gubici u poslovanju i smanjuje se prazan hod, što skraćuje ciklus procesa i preko 50% od početnih vrednosti. Najjači alat lean-a u kojem se oslikavaju uštede jest Kaizen i nakon početka primene Kaizena mnoga preduzeća su ostvarila uštede koje se mere u iznosima preko 100 hiljada eura. Primenom lean-a uštede su vidljive već nakon prvih edukacija i uvođenja prvih lean alata u preduzeće.

Efekti primene lean-a:

  • Povećanje zarade za 7%
  • Povećanje prihoda preko 20%
  • Smanjenje troškova materijala za 30%
  • Smanjenje troškova rada za 7%
  • Smanjenje škarta sa 30% na 3%
  • Skraćen ciklus proizvodnje sa 400 minuta na 160 minuta
  • Zamenjeno 10 dokumenata sa 3 dokumenta
  • Smanjenje potrebnog alata za 40%
  • Poboljšanje naplate za 170 dana (sa 230 na 60 dana)

Program seminara: 

9.00 – 9.15h
Uvod

9.15 – 10.30h
Lean menadžment
Korist od implementacije lean-a
Osnovni principi lean-a
Osnovni lean alati

10.30 – 12.15h
7 + 1 vrsta otpada
Vežba: Identifikacija 7+1 vrsta otpada u vlastitom preduzeću
Analiza i diskusija

12.15 – 13.15h
Ručak
 
13.15 – 14.15h
Računovodstvo
Primena zakonskih regulativa u RS vezana za tokove dokumentacije i Zakona o računovodstvu
Mogućnosti ubrzanja protoka dokumentacije elektronskog poslovanja sa osvrtom na aktuelne zakone RS

14.15 – 15.15h
Vizuelni menadžment
Vežba: Izrada KPI mape

15.15 – 16.00h
Kaizen
Vežba: Kaizen kartice

Zaključak dana
 
9.00 – 12.15h
5S (Sort, Set in order, Shine, Standardize, Sustain)
Vežba: 5S igra sa brojevima
5S principi
Primena 5S (nabavka, prodaja, finansije)

12.15 – 16.00h
Mapiranje toka vrednosti (Value Stream Mapping)
Osnovni principi
Vežba: Igra sa avionima
Mapiranje procesa na primeru igre sa avionima (trenutno stanje/buduće stanje/idealno stanje)
Balansiranje toka vrednosti
Kanaban sistem

Zaključak dana

Korist za polaznike: Savladavanje lean principa i primena u vlastitom preduzeću kako bi se iz poslovanja eliminisale aktivnosti koje ne doprinose vrednosti proizvoda i usluga (non value added), prelazak na lean način razmišljanja i vođenja preduzeća u kojem su u fokusu zaposlenici i kontinuirano usavršavanje kako bi preduzeće postalo konkurentnije u smislu nižih troškova uz viši kvalitet proizvoda i usluga pruženih unutar preduzeća i prema kupcima i dobavljačima.

CV predavača:

Ana Domitrović, mag. oec.

slika 2

 

 

Po završetku srednje Ekonomske škole u Bjelovaru, upisuje se na Ekonomski fakultet Rijeka te paralelno radi u računovodstvenom servisu za mala i srednja preduzeća. Po završetku bečelor zvanja iz ekonomije, upisuje se na diplomske studije Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Zagreb. Nakon stečene diplome magistra ekonomije, zapošljava se u Assa Abloy na radnom mestu finansijski kontrolor sa zadacima lean u proizvodnji, lean u kancelarijama, izveštavanje za menadžment, uspostava odjela kontrole te razne analize nabavke, prodaje, proizvodnje i finansija. Implementacijom lean-a u proizvodnji i u administraciji se bavila u preduzećima u Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Rumuniji i Turskoj.

Trenutno radi u preduzeću Sigma Consulting kao konsultant za implementaciju lean-a u proizvodnji, uslugama, prodaji, finansijama i administraciji za brojna hrvatska preduzeća.

 

Prijava za Edukaciju

Vašе ime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Firma

Vaša poruka