Tel:+ 381 11 4059579 Mob:+381648734757 Adresa: Centar za poslovne edukacije Bulevar Mihajla Pupina 10Z/123

O nama

Centar za poslovne edukacije utemeljen je na bogatom višegodisnjem iskustvu njegovih osnivača i radu u području neformalnih edukacija. Osnovna ideja je da se kroz neformalne edukacije nadoknade nedostaci veština i znanja stečenih u redovnom školovanju. Krajnji rezultat naših edukacija jeste pronalaženje bolje plaćenog posla ili eventualna prekvalifikacija u drugi sektor, kao i mogućnost odlaska u zemlje u kojima postoji potreba za određenim kadrom. Sistem edukacija je baziran na modulima tako da polaznici ne gube vreme na savladavanje njima nevažnih modula već pohađaju samo one koje su im potrebni, odnosno one koji unapređuju njihov CV.

Predavači su iskusni profesionalci koji pored teoretskog znanja imaju i višegodisnje znanje u radu u odgovarajućim kompanijama.

Nakon završetka kurseva organizujemo završni test i dodelu sertifikata. Ukoliko smatrate da već posedujete odgovarajući nivo znanja moguće je organizovati polaganje testa za sticanje određenog sertifikata  bez završavanja kursa .

*OD 1og SEPTEMBRA MOGUĆNOST POHAĐANJA ONLINE KURSEVA*