Tel:+ 381 11 4059579 Mob:+381648734757 Adresa: Centar za poslovne edukacije Bulevar Mihajla Pupina 10Z/123

MENADŽMENT ZA ONE KOJI NISU MENADŽERI
LITERATURA: Market Leader intermediate, dodatni materijali
FOND ČASOVA: za svaku temu 4×90 minuta
TEMPO RADA: u blokovima vikendom jedan vikend jedna tema
PREDAVAČI: Profesori engleskog sa odredjenim poslovnim iskustvom
PROGRAM KURSA-KRATAK OPIS:
OBLASTI RADA: Istorija menadžmenta,organizacija,preduzetništvo,upravljanje,vodjenje drugih
marketing,reklamiranje,brendovi,finansije,trgovina
zapošljavanje, kompanijsko pravo, konkurencija
korporativna kultura, etički principi poslovanja, kulturalne razlike
Inovacije,istraživanje i razvoj, kvalitet proizvoda i usluga
Upravljanje procesima, upravljanje projektima